رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سید محمد خاتمی در حسینیه جماران: امیدوارم راه «دعایی» پررهرو باشد

سید محمد خاتمی در حسینیه جماران: امیدوارم راه «دعایی» پررهرو باشد سید محمد خاتمی در مراسم وداع با پیکر یار امام مرحوم سید محمود دعایی در حسینیه جماران: دعایی همیشه تلاش می‌کرد کدورت ها را رفع کند؛ در جهت ایجاد ارتباط، امید و اعتماد می کوشید. امیدوارم راه او پررهرو باشد/ جماران

سید محمد خاتمی در حسینیه جماران: امیدوارم راه «دعایی» پررهرو باشد

سید محمد خاتمی در مراسم وداع با پیکر یار امام مرحوم سید محمود دعایی در حسینیه جماران: دعایی همیشه تلاش می‌کرد کدورت ها را رفع کند؛ در جهت ایجاد ارتباط، امید و اعتماد می کوشید. امیدوارم راه او پررهرو باشد/ جماران