رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاور سخنگوی دولت: دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

مشاور سخنگوی دولت: دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد مشاور سخنگوی دولت: خبر منتشر شده در خصوص تغییر در سهمیه‌بندی بنزین و قیمت آن از اساس کذب است. دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت ‎بنزین ندارد

مشاور سخنگوی دولت: دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

مشاور سخنگوی دولت: خبر منتشر شده در خصوص تغییر در سهمیه‌بندی بنزین و قیمت آن از اساس کذب است. دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت ‎بنزین ندارد