رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجازات سنگین برای تخریب‌کنندگان محیط‌زیست

مجازات سنگین برای تخریب‌کنندگان محیط‌زیست تخریب به حدی مشخص برسد افساد فی‌الارض است رئیس قوه‌قضائیه: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق […]

مجازات سنگین برای تخریب‌کنندگان محیط‌زیست

تخریب به حدی مشخص برسد افساد فی‌الارض است

رئیس قوه‌قضائیه: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد.

مسائل و موضوعات مرتبط با محیط‌زیست صرفاً به قوانینی که تاکنون در این حوزه تصویب شده منحصر نمی‌شود؛ همچنین مقوله حفاظت از محیط زیست به یک دستگاه یا سازمان اختصاص ندارد.