رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت بهداشت دولت دوازدهم به اسم کرونا، تجهیزات دیگری وارد کرد

وزارت بهداشت دولت دوازدهم به اسم کرونا، تجهیزات دیگری وارد کرد رحیم نیا، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت : در دولت دوازدهم و در اوایل شیوع بیماری کرونا در کشور، بودجه اختصاص یافته برای این بیماری علاوه بر خرید و واردات تجهیزات مربوط به بیماری کرونا مانند سی تی […]

وزارت بهداشت دولت دوازدهم به اسم کرونا، تجهیزات دیگری وارد کرد

رحیم نیا، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت :
در دولت دوازدهم و در اوایل شیوع بیماری کرونا در کشور، بودجه اختصاص یافته برای این بیماری علاوه بر خرید و واردات تجهیزات مربوط به بیماری کرونا مانند سی تی اسکن، تجهیزات دیگری نیز با این بودجه در حوزه سلامت خریداری شده بود که هیچ ربطی به بیماری کرونا نداشته اند.

بررسی های انجام گرفته نشان می دهند که میزان تخلف خیلی جزئی است./خبر نگاران جوان