رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطعنامه علیه ایران به تصویب شورای حکام آژانس رسید

قطعنامه علیه ایران به تصویب شورای حکام آژانس رسید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز چهارشنبه قطعنامه‌ای را که ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم می‌کند به تصویب رساند

قطعنامه علیه ایران به تصویب شورای حکام آژانس رسید

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز چهارشنبه قطعنامه‌ای را که ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم می‌کند به تصویب رساند


جدیدترین خبرها