رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رویترز: ایران سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز را توسعه داد

رویترز: ایران سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز را توسعه داد خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا کرد که ایران کار نصب سانتریفیوژهای پیشرفته IR-۶ را در یک کارخانه غنی سازی زیرزمینی در نطنز آغاز کرده است.

رویترز: ایران سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز را توسعه داد

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا کرد که ایران کار نصب سانتریفیوژهای پیشرفته IR-۶ را در یک کارخانه غنی سازی زیرزمینی در نطنز آغاز کرده است.