رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب قطعنامه ضد ایرانی، نتیجه‌ای جز تضعیف روند همکاری ایران با آژانس در بر نخواهد داشت

تصویب قطعنامه ضد ایرانی، نتیجه‌ای جز تضعیف روند همکاری ایران با آژانس در بر نخواهد داشت بیانیه ایران متعاقب تصویب قطعنامه ضدایرانی آمریکا و تروئیکای اروپایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: تصویب قطعنامه ای که بر اساس گزارش شتاب‌زده و غیر متوازن مدیرکل آژانس و مبتنی بر اطلاعات دروغین و ساختگی اسراییل صورت گرفته است، […]

تصویب قطعنامه ضد ایرانی، نتیجه‌ای جز تضعیف روند همکاری ایران با آژانس در بر نخواهد داشت

بیانیه ایران متعاقب تصویب قطعنامه ضدایرانی آمریکا و تروئیکای اروپایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

تصویب قطعنامه ای که بر اساس گزارش شتاب‌زده و غیر متوازن مدیرکل آژانس و مبتنی بر اطلاعات دروغین و ساختگی اسراییل صورت گرفته است، نتیجه‌ای جز تضعیف روند همکاری و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس در بر نخواهد داشت.

همانگونه که قبلا نیز اعلام شده است جمهوری اسلامی ایران بدلیل رویکرد غیرسازنده آژانس و تصویب قطعنامه یادشده گام‌های عملی متقابلی را اتخاذ نموده که نصب سانتریفیوژ‌های پیشرفته و غیرفعال سازی دوربین‌های فرا پادمانی از جمله آن‌هاست.