رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صعود سرقت از اماکن خصوصی و عمومی

صعود سرقت از اماکن خصوصی و عمومی سرقت از اماکن خصوصی و عمومی (شامل منزل، مغازه و …) به نزدیک ۴۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۹ صعود پیدا کرد که پیش بینی می شود در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم به رشد خود ادامه دهد در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶، سرقت از اماکن […]

صعود سرقت از اماکن خصوصی و عمومی

سرقت از اماکن خصوصی و عمومی (شامل منزل، مغازه و …) به نزدیک ۴۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۹ صعود پیدا کرد که پیش بینی می شود در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم به رشد خود ادامه دهد

در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶، سرقت از اماکن عمومی ۳ برابر و از اماکن خصوصی ۲.۵ برابر گردید.
در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (در پی شوکهای قیمت ارز) هم میزان سرقت به شدت بالا رفت

شوکهای قیمت ارز و کالاها با فقر و به فلاکت کشاندن مردم، موجب افزایش بزهکاری و ناهنجاری های اجتماعی از جمله سرقت و فحشا می شوند

افزایش سرقت، بزهکاری، فحشا و جمعیت زباله گردها، متکدیان و کودکان کار از سال ۱۳۹۷ تا کنون، نه تنها در تهران و کلانشهرها بلکه در شهرهای کوچک و متوسط نیز اتفاق افتاده است