رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پزشکان از نوشتن دارو‌ و تصویربرداری غیرضروری بپرهیزند

پزشکان از نوشتن دارو‌ و تصویربرداری غیرضروری بپرهیزند ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت ایران: پزشکان باید از نوشتن دارو‌ها و تصویربرداری و همچنین خدمات غیرضروری برای بیماران بپرهیزند. تمام پرداخت‌ها به موسسات درمانی در بخش خصوصی و دولتی تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام شده تا بیمه شدگان بیمه سلامت در مراکز درمانی مشکل دریافت خدمات نداشته […]

پزشکان از نوشتن دارو‌ و تصویربرداری غیرضروری بپرهیزند

ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت ایران:
پزشکان باید از نوشتن دارو‌ها و تصویربرداری و همچنین خدمات غیرضروری برای بیماران بپرهیزند.

تمام پرداخت‌ها به موسسات درمانی در بخش خصوصی و دولتی تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام شده تا بیمه شدگان بیمه سلامت در مراکز درمانی مشکل دریافت خدمات نداشته باشند.

افرادی که تاکنون موفق به دریافت بیمه سلامت همگانی نشده‌اند می‌توانند با مراجعه به سایت‌های بیمه سلامت به صورت رایگان تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.