رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا معافیت مبادلات مربوط به کرونا از تحریم‌های ایران را تمدید کرد

آمریکا معافیت مبادلات مربوط به کرونا از تحریم‌های ایران را تمدید کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور دستورالعملی معافیت‌های پیشتر اعلام‌شده برای برخی مبادلات مربوط به مقابله با کرونا از تحریم‌ها علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

آمریکا معافیت مبادلات مربوط به کرونا از تحریم‌های ایران را تمدید کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور دستورالعملی معافیت‌های پیشتر اعلام‌شده برای برخی مبادلات مربوط به مقابله با کرونا از تحریم‌ها علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.