رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت‌های کرونایی سفر به آلمان و ترکیه لغو شد

محدودیت‌های کرونایی سفر به آلمان و ترکیه لغو شد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران: محدودیت های کرونایی کشور ترکیه لغو و اعلام شده که محدودیت های کرونایی پروازهای آلمان هم لغو شده است.

محدودیت‌های کرونایی سفر به آلمان و ترکیه لغو شد

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران:

محدودیت های کرونایی کشور ترکیه لغو و اعلام شده که محدودیت های کرونایی پروازهای آلمان هم لغو شده است.