رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه هشدار آمیز ۶۱ اقتصاد دان: “جراحی اقتصادی دولت” اقدامی شتابزده و بدون تمهیدات اجرایی برای تامین کسری بودجه است

نامه هشدار آمیز ۶۱ اقتصاد دان: “جراحی اقتصادی دولت” اقدامی شتابزده و بدون تمهیدات اجرایی برای تامین کسری بودجه است ۶۱ نفر از اقتصاددانان طیف نهادگرای اقتصاد ایران طی نامه‌ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحلیل کرده و از سیاست‌های اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد کرده‌اند این جمع از اقتصاددانان ریشه […]

نامه هشدار آمیز ۶۱ اقتصاد دان: “جراحی اقتصادی دولت” اقدامی شتابزده و بدون تمهیدات اجرایی برای تامین کسری بودجه است

۶۱ نفر از اقتصاددانان طیف نهادگرای اقتصاد ایران طی نامه‌ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحلیل کرده و از سیاست‌های اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد کرده‌اند

این جمع از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیر اقتصادی دانسته و اصلاحات اقتصادی را در گروی افق گشایی در حکمرانی می‌دانند

در این نامه بیان شده است که این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه و آن را نمی توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید