رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حق مسکن کارگران ۵۵۰ هزار تومان شد

حق مسکن کارگران ۵۵۰ هزار تومان شد معاول اول رئیس‌جمهور: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.

حق مسکن کارگران ۵۵۰ هزار تومان شد

معاول اول رئیس‌جمهور: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.