رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میانگین فاصله خانوارهای تهرانی با خرید مسکن/انتظار فقط اندکی کمتر از یک قرن!

میانگین فاصله خانوارهای تهرانی با خرید مسکن/انتظار فقط اندکی کمتر از یک قرن! میانگین فاصله زمانی خرید خانه برای خانوارهای تهران از میانگین سن امید به زندگی در پایتخت بیشتر شده است. حداقل آمارهای مربوط به سال ۱۳۹۹که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده این موضوع را تأیید می‌کنند. آمارهای منتشر شده از سوی معاونت […]

میانگین فاصله خانوارهای تهرانی با خرید مسکن/انتظار فقط اندکی کمتر از یک قرن!

میانگین فاصله زمانی خرید خانه برای خانوارهای تهران از میانگین سن امید به زندگی در پایتخت بیشتر شده است.

حداقل آمارهای مربوط به سال ۱۳۹۹که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده این موضوع را تأیید می‌کنند.

آمارهای منتشر شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که شاخص دسترسی مسکن در تهران، براساس نسبت «قیمت مسکن به درآمد خانوار» در سال ۱۳۹۵معادل ۱۳.۸سال بوده و در سال ۱۳۹۹به ۳۲.۲سال افزایش پیدا کرده است.

در شرایطی که سن امید به زندگی در ایران حدود ۷۶.۲ سال اعلام می‌شود، یک خانوار تهرانی باید اندکی کمتر از یک قرن برای خرید یک آپارتمان متوسط منتظر بماند./همشهری