رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کانادا تمام سفرها به ایران رو پرریسک و ممنوع اعلام کرد

کانادا تمام سفرها به ایران رو پرریسک و ممنوع اعلام کرد پیش از این هم وزارت خارجه آمریکا با هشدار سطح ۴ از اتباع آمریکایی خواست به ایران و لیبی سفر نکنند.

کانادا تمام سفرها به ایران رو پرریسک و ممنوع اعلام کرد

پیش از این هم وزارت خارجه آمریکا با هشدار سطح ۴ از اتباع آمریکایی خواست به ایران و لیبی سفر نکنند.