رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خاندوزی: کالاهای اساسی در سایر کشورها جیره‌بندی شده است

خاندوزی: کالاهای اساسی در سایر کشورها جیره‌بندی شده است وزیر امور اقتصاد و دارایی یکی از عوامل مهم تورم در کشور را افزایش قیمت‌های جهانی عنوان می کند و معتقد است نرخ تورم کشورمان در ماه گذشته نسبت به نرخ تورم در کشورهای دیگر پایین‌تر بوده است. خاندوزی گفت که کالاها در بسیاری از کشورها […]

خاندوزی: کالاهای اساسی در سایر کشورها جیره‌بندی شده است

وزیر امور اقتصاد و دارایی یکی از عوامل مهم تورم در کشور را افزایش قیمت‌های جهانی عنوان می کند و معتقد است نرخ تورم کشورمان در ماه گذشته نسبت به نرخ تورم در کشورهای دیگر پایین‌تر بوده است.

خاندوزی گفت که کالاها در بسیاری از کشورها جیره بندی شده اند و فقط تعداد کمی از کالاهای اساسی را مردم می‌توانند در سوئد، انگلستان و کشورهای دیگر خریداری کنند، اما در ایران در زمینه تأمین کالاهای اساسی طبق گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی مشکلی نداریم.