رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی انصاریان،روی فرش قرمز یک جشنواره سینمایی در ایتالیا

علی انصاریان،روی فرش قرمز یک جشنواره سینمایی در ایتالیا عوامل فیلم «کولبرف» که روی فرش قرمز جشنواره AmiCorti (در شهر کونیو در ایتالیا)، مقابل دوربین عکاسان قرار گرفتند، برای گرامی‌داشت یاد علی انصاریان، دیگر بازیگر این فیلم که بهمن ۱۳۹۹ بر اثر کرونا درگذشت، قاب عکسی از او را در دست گرفتند.

علی انصاریان،روی فرش قرمز یک جشنواره سینمایی در ایتالیا

عوامل فیلم «کولبرف» که روی فرش قرمز جشنواره AmiCorti (در شهر کونیو در ایتالیا)، مقابل دوربین عکاسان قرار گرفتند، برای گرامی‌داشت یاد علی انصاریان، دیگر بازیگر این فیلم که بهمن ۱۳۹۹ بر اثر کرونا درگذشت، قاب عکسی از او را در دست گرفتند.