رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نقض حکم محکومیت اکبر طبری تکذیب شد

نقض حکم محکومیت اکبر طبری تکذیب شد روابط عمومی دیوان عالی کشور: نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد. دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه […]

نقض حکم محکومیت اکبر طبری تکذیب شد

روابط عمومی دیوان عالی کشور:
نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد.

دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده است.

دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر کند./جام جم