رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت صمت از سازمان بازرسی کل کشور تذکر گرفت

وزارت صمت از سازمان بازرسی کل کشور تذکر گرفت سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صمت، برای نابسامانی در سامانه یکپارچه فروش خودرو و نحوه قرعه‌کشی تذکر داد. این سازمان در نامه ای ضمن تذکر به وزارت صمت بابت سامانه یکپارچه خودرو عنوان کرد سو مدیریت و عدم برنامه ریزی در سامانه مذکور مشهود است./باشگاه […]

وزارت صمت از سازمان بازرسی کل کشور تذکر گرفت

سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صمت، برای نابسامانی در سامانه یکپارچه فروش خودرو و نحوه قرعه‌کشی تذکر داد.

این سازمان در نامه ای ضمن تذکر به وزارت صمت بابت سامانه یکپارچه خودرو عنوان کرد سو مدیریت و عدم برنامه ریزی در سامانه مذکور مشهود است./باشگاه خبرنگاران جوان