رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت گوشت قرمز باید ۱۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد

قیمت گوشت قرمز باید ۱۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران: تحلیل قیمتی نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم لاشه گوشت قرمز با جو کیلویی ۱۲ هزار تومان و سویای ۱۷ هزار تومانی باید ۱۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد، اما این محصول با قیمت‌هایی بیش از این نرخ عرضه […]

قیمت گوشت قرمز باید ۱۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران:
تحلیل قیمتی نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم لاشه گوشت قرمز با جو کیلویی ۱۲ هزار تومان و سویای ۱۷ هزار تومانی باید ۱۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد، اما این محصول با قیمت‌هایی بیش از این نرخ عرضه می‌شود./ ایرنا