رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی به صرافی ها اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز – بدون محدودیت – بفروشند.

بانک مرکزی به صرافی ها اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز – بدون محدودیت – بفروشند. رئیس کل بانک مرکزی امروز بعد از نشست با صرافان، از افزایش عرضه ارز در صرافی ها خبر داده بود.

بانک مرکزی به صرافی ها اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز – بدون محدودیت – بفروشند.

رئیس کل بانک مرکزی امروز بعد از نشست با صرافان، از افزایش عرضه ارز در صرافی ها خبر داده بود.