رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساماندهی فعالیت‌های غیرسازنده برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

ساماندهی فعالیت‌های غیرسازنده برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه امروز، تصمیماتی درباره الزامات پیشبرد اهداف دولت در زمینه حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال و ساماندهی فعالیت‌های غیرسازنده برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه تسهیلات به صندوق نوآوری و شکوفایی […]

ساماندهی فعالیت‌های غیرسازنده برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد:

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه امروز، تصمیماتی درباره الزامات پیشبرد اهداف دولت در زمینه حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال و ساماندهی فعالیت‌های غیرسازنده برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه تسهیلات به صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حمایت از ایجاد مشاغل دانش‌بنیان اتخاذ کرد.