رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: خاموش‌کردن ۲۷ دوربین نگران‌کننده است

گروسی: خاموش‌کردن ۲۷ دوربین نگران‌کننده است مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی: خاموش کردن ۲۷ دوربین نظارتی در تاسیسات هسته‌ای ایران بسیار نگران کننده است. ما باید با مقامات ایران بنشینیم و به این وضعیت بپردازیم. رسیدن به توافق با ایران بدون اینکه آژانس اطلاعات کافی از برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد، دشوار است./تسنیم

گروسی: خاموش‌کردن ۲۷ دوربین نگران‌کننده است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

خاموش کردن ۲۷ دوربین نظارتی در تاسیسات هسته‌ای ایران بسیار نگران کننده است.

ما باید با مقامات ایران بنشینیم و به این وضعیت بپردازیم.

رسیدن به توافق با ایران بدون اینکه آژانس اطلاعات کافی از برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد، دشوار است./تسنیم