رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اختصاص بسته‌های ویژه حمایتی برای بازنشستگان

اختصاص بسته‌های ویژه حمایتی برای بازنشستگان وزیر کار: با توجه به دستور رئیس‌جمهور نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان تامین‌اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزئیات آن به اصلاع می‌رسد برای آنها درنظر گرفته شود.

اختصاص بسته‌های ویژه حمایتی برای بازنشستگان

وزیر کار: با توجه به دستور رئیس‌جمهور نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان تامین‌اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزئیات آن به اصلاع می‌رسد برای آنها درنظر گرفته شود.


جدیدترین خبرها