رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فراخوان رانندگان و مالکان وانت‌بار برای دریافت کارت هوشمند

فراخوان رانندگان و مالکان وانت‌بار برای دریافت کارت هوشمند در راستای طرح «ساماندهی ناوگان و رانندگان وانت بار فعال در بخش حمل‌و نقل عمومی جاده‌ای» و تخصیص سوخت بر اساس پیمایش، رانندگان و مالکان وانت بار برای دریافت کارت هوشمند به اداره‌های کل راهداری استان‌ها فراخوانده شدند. مراجعه مستقیم به سامانه مجوز کسب‌ و کار […]

فراخوان رانندگان و مالکان وانت‌بار برای دریافت کارت هوشمند

در راستای طرح «ساماندهی ناوگان و رانندگان وانت بار فعال در بخش حمل‌و نقل عمومی جاده‌ای» و تخصیص سوخت بر اساس پیمایش، رانندگان و مالکان وانت بار برای دریافت کارت هوشمند به اداره‌های کل راهداری استان‌ها فراخوانده شدند.

مراجعه مستقیم به سامانه مجوز کسب‌ و کار به آدرس تارنمای www.mojavez.ir برای ثبت نام و اخذ مجوز فعالیت نیز ممکن است.