رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس دیوان عالی کشور: دو اتهام اکبر طبری دوباره رسیدگی می‌شود

رییس دیوان عالی کشور: دو اتهام اکبر طبری دوباره رسیدگی می‌شود رییس دیوان عالی کشور: در پرونده اکبر طبری ۸ عنوان اتهامی وجود دارد و دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از این عناوین اتهامی را صادر کرده است. تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست بلکه اجازه‌ای است که […]

رییس دیوان عالی کشور: دو اتهام اکبر طبری دوباره رسیدگی می‌شود

رییس دیوان عالی کشور:

در پرونده اکبر طبری ۸ عنوان اتهامی وجود دارد و دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از این عناوین اتهامی را صادر کرده است.

تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست بلکه اجازه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود تا مستندات ارائه داده شده را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد.