رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فقط ۵ نفر از کارگران متروپل بیمه بودند/ چرا مجلس تصویب لایحه بیمه کارگران ساختمانی را به جریان نمی‌اندازد؟

فقط ۵ نفر از کارگران متروپل بیمه بودند/ چرا مجلس تصویب لایحه بیمه کارگران ساختمانی را به جریان نمی‌اندازد؟ سیدامید هاشمی، رئیس هیأت مدیره انجمن کارگران ساختمانی آبادان: در آن زمان که برای بازرسی اشتغال به کار می‌رفتم خیلی از کارگرها برای پیگیریِ بیمه‌ی خود راهنمایی می‌خواستند که ما آن‌ها را به گرفتنِ کارت مهارت […]

فقط ۵ نفر از کارگران متروپل بیمه بودند/ چرا مجلس تصویب لایحه بیمه کارگران ساختمانی را به جریان نمی‌اندازد؟

سیدامید هاشمی، رئیس هیأت مدیره انجمن کارگران ساختمانی آبادان:
در آن زمان که برای بازرسی اشتغال به کار می‌رفتم خیلی از کارگرها برای پیگیریِ بیمه‌ی خود راهنمایی می‌خواستند که ما آن‌ها را به گرفتنِ کارت مهارت تشویق می‌کردیم اما حتی خیلی‌هایشان با وجودِ گرفتنِ کارت مهارت سال‌ها در نوبت بیمه بودند.

مجلس در حق کارگرانِ ساختمانی ظلم می‌کند. کسانی که خود را نماینده کارگران می‌دانند چرا با تصویب اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مخالفت می‌کنند؟ چرا آن را به جریان نمی‌اندازند؟

مدتهاست به این بهانه که بیمه‌ی کارگران ساختمانی باعثِ افزایش هزینه‌ی مسکن می‌شود با این طرح مخالفت می‌کنند. اما آیا نمایندگانِ مخالف، درجریانِ قیمتِ کنونی ملک هستند؟ مجلس تا کی قرار است برای بیمه‌ی کارگرانِ ساختمانی بهانه بتراشد؟/تابناک