رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلامی: برنامه‌ای برای حضور گروسی در ایران نداریم

اسلامی: برنامه‌ای برای حضور گروسی در ایران نداریم رئیس سازمان انرژی اتمی: مشکلی برای ادامه تعامل با آژانس نداریم؛ البته در صورتی که آن‌ها به تعهدات خود در برجام عمل کنند. برنامه‌ای برای سفر گروسی به ایران نداریم.

اسلامی: برنامه‌ای برای حضور گروسی در ایران نداریم

رئیس سازمان انرژی اتمی: مشکلی برای ادامه تعامل با آژانس نداریم؛ البته در صورتی که آن‌ها به تعهدات خود در برجام عمل کنند. برنامه‌ای برای سفر گروسی به ایران نداریم.