رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: ایران برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد

گروسی: ایران برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد در سه مکان ایران آثار اورانیوم پیدا شده اما تاکنون نتوانستیم این موضوعات را شفاف کنیم. دوربین‌هایی که ایران از تاسیسات هستهای خود برداشته، وظیفه ما در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با مانع مواجه کرد.

گروسی: ایران برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد

در سه مکان ایران آثار اورانیوم پیدا شده اما تاکنون نتوانستیم این موضوعات را شفاف کنیم. دوربین‌هایی که ایران از تاسیسات هستهای خود برداشته، وظیفه ما در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با مانع مواجه کرد.