رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ند پرایس: آماده بازگشت به توافق هسته ای به شکل متقابل هستیم

ند پرایس: آماده بازگشت به توافق هسته ای به شکل متقابل هستیم ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: آماده بازگشت به توافق هسته ای به شکلی متقابل هستیم. ایران ممکن است ظرف چند هفته به بمب هسته ای برسد؛ از این رو ما خواهان بازگشت متقابل به توافق هسته ای هستیم. نمی خواهیم […]

ند پرایس: آماده بازگشت به توافق هسته ای به شکل متقابل هستیم

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد:

آماده بازگشت به توافق هسته ای به شکلی متقابل هستیم.

ایران ممکن است ظرف چند هفته به بمب هسته ای برسد؛ از این رو ما خواهان بازگشت متقابل به توافق هسته ای هستیم.

نمی خواهیم تاریخی را برای بازگشت ایران به توافق هسته ای مشخص کنیم.

منتظر پاسخ سازنده ایرانی ها هستیم که طی آن، تهران از موضوعات خارج از توافق هسته ای دست بکشد.

در صورتی که تهران چنین تصمیم سیاسی را بگیرد، ما در وضعیتی خواهیم بود که به ما اجازه می دهد تا به توافق هسته ای بازگردیم.