رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۳ سند همکاری میان ایران و ترکمنستان امضا شد

۱۳ سند همکاری میان ایران و ترکمنستان امضا شد ۱۳ سند و تفاهم‌نامه همکاری بین تهران – عشق آباد در حضور روسای جمهور دو کشور به امضای طرفین رسید.

۱۳ سند همکاری میان ایران و ترکمنستان امضا شد

۱۳ سند و تفاهم‌نامه همکاری بین تهران – عشق آباد در حضور روسای جمهور دو کشور به امضای طرفین رسید.