رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازنشستگان بانک‌ها: مطالبات‌مان پرداخت شود!

بازنشستگان بانک‌ها: مطالبات‌مان پرداخت شود! امروز (بیست و پنجم خرداد) جمع زیادی از بازنشستگان چهار بانک، مقابل ساختمان بازنشستگی بانک‌ها تجمع کردند بازنشستگان بانک‌ها خواستار توجه به اوضاع معیشتی خود شدند /ایلنا

بازنشستگان بانک‌ها: مطالبات‌مان پرداخت شود!

امروز (بیست و پنجم خرداد) جمع زیادی از بازنشستگان چهار بانک، مقابل ساختمان بازنشستگی بانک‌ها تجمع کردند

بازنشستگان بانک‌ها خواستار توجه به اوضاع معیشتی خود شدند /ایلنا