رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید دستگیری یک عامل خرابکار در هک سامانه‌های شهرداری تهران

تایید دستگیری یک عامل خرابکار در هک سامانه‌های شهرداری تهران صبح امروز چهارشنبه برخی رسانه‌ها از دستگیری یکی از عوامل خرابکار در هک سامانه‌های شهرداری خبر داده بودند که البته به صورت رسمی هنوز خبری اعلام نشده است. خبرنگار ایرنا برای پیگیری این موضوع با برخی منابع تماس گرفت که این منابع با تایید ضمنی […]

تایید دستگیری یک عامل خرابکار در هک سامانه‌های شهرداری تهران

صبح امروز چهارشنبه برخی رسانه‌ها از دستگیری یکی از عوامل خرابکار در هک سامانه‌های شهرداری خبر داده بودند که البته به صورت رسمی هنوز خبری اعلام نشده است.

خبرنگار ایرنا برای پیگیری این موضوع با برخی منابع تماس گرفت که این منابع با تایید ضمنی این خبر، عنوان کردند به زودی اطلاعیه رسمی در این خصوص منتشر خواهد شد.