رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجرای مصوبات استانی مردم را امیدوار می‌کند

اجرای مصوبات استانی مردم را امیدوار می‌کند رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: اگر مصوبات سفرها اجرایی نشود، علاوه بر اینکه سفرهای استانی بیهوده می‌شود، مردم هم بدبین می‌شوند در حالی که تلاش ما باید بر این باشد که امید مردم تقویت شود. یکی از خبرهای امیدآفرین این روزها، اقدامی است که وزارت بهداشت در […]

اجرای مصوبات استانی مردم را امیدوار می‌کند

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
اگر مصوبات سفرها اجرایی نشود، علاوه بر اینکه سفرهای استانی بیهوده می‌شود، مردم هم بدبین می‌شوند در حالی که تلاش ما باید بر این باشد که امید مردم تقویت شود.

یکی از خبرهای امیدآفرین این روزها، اقدامی است که وزارت بهداشت در تحت پوشش بیمه سلامت قرار دادن بیش از پنج میلیون نفر انجام داده است.

خبر خوب دیگر اقدامی است که در راستای کمک به خانواده‌های نابارور انجام شده و هر دوی این اقدامات از مطالبات جدی مردم و در چارچوب وعده‌های انتخاباتی دولت بوده است.

در مقطعی تصور شد اگر جهادسازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شود، منجر به افزایش کارآمدی در هر دو بخش شود اما با گذشت زمان وضعیت متفاوتی به وجود آمد.

در وزارت جهادکشاورزی بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بخش جهادی در سایه این بخش ماند.

نظیر این اتفاق در وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه هم افتاد که بخش‌های جوانان و برنامه کمتر مورد توجه قرار گرفت.