رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آرژانتین: ادامه توقیف گذرنامه ۵ ایرانی / بررسی احتمال ارتباط با سپاه

آرژانتین: ادامه توقیف گذرنامه ۵ ایرانی / بررسی احتمال ارتباط با سپاه گذرنامه ۵ ایرانی در آرژانتین توقیف شده زیرا مظنون به عضویت یا ارتباط با سپاه پاسداران هستند. دستگاه قضایی آرژانتین حکم داد کادر پرواز هواپیمای باری ونزوئلا از جمله ۵ ایرانی همچنان باید در آرژانتین باقی بمانند. رسانه های آرژانتین می گویند دستگاه […]

آرژانتین: ادامه توقیف گذرنامه ۵ ایرانی / بررسی احتمال ارتباط با سپاه

گذرنامه ۵ ایرانی در آرژانتین توقیف شده زیرا مظنون به عضویت یا ارتباط با سپاه پاسداران هستند.

دستگاه قضایی آرژانتین حکم داد کادر پرواز هواپیمای باری ونزوئلا از جمله ۵ ایرانی همچنان باید در آرژانتین باقی بمانند.

رسانه های آرژانتین می گویند دستگاه های مسوول در این کشور در حال بررسی ارتباط احتمالی میان این ایرانی ها با سپاه پاسداران و به ویژه نیروی قدس سپاه هستند. این هواپیمای باری ۲۰ کادر پرواز دارد که شامل ۵ ایرانی است./عصر ایران