رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یکی از مرتبطین دو جاسوس فرانسوی بازداشت شد

یکی از مرتبطین دو جاسوس فرانسوی بازداشت شد یکی از عوامل جریان چپ مارکسیستی که مآموریتِ دامن زدن به فتنه و اغتشاش در محیط های کارگری را عهده دار بود، حین فرار از کشور بازداشت شد. این فرد پیش از روز کارگر با دو جاسوس فرانسویِ بازداشت شده ملاقات کرده و برای سازماندهی اعتراضات کارگران […]

یکی از مرتبطین دو جاسوس فرانسوی بازداشت شد

یکی از عوامل جریان چپ مارکسیستی که مآموریتِ دامن زدن به فتنه و اغتشاش در محیط های کارگری را عهده دار بود، حین فرار از کشور بازداشت شد.

این فرد پیش از روز کارگر با دو جاسوس فرانسویِ بازداشت شده ملاقات کرده و برای سازماندهی اعتراضات کارگران و تلفیق هدفمند تجمعات کارگری با گردهمایی معلمین و تبدیل آنها به بی نظمی و اغتشاشات سراسری، برنامه ریزی کرده بودند.