رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدارس در تابستان فعال است

مدارس در تابستان فعال است نوری، وزیر آموزش و پرورش: فعالیت مدارس کشور در تابستان امسال الزامی است. در ستاد ملی کرونا مصوب شده تا کمبود‌های آموزشی، پژوهشی و پرورشی ناشی از دوران کرونا در تابستان جبران شود.

مدارس در تابستان فعال است

نوری، وزیر آموزش و پرورش:

فعالیت مدارس کشور در تابستان امسال الزامی است.

در ستاد ملی کرونا مصوب شده تا کمبود‌های آموزشی، پژوهشی و پرورشی ناشی از دوران کرونا در تابستان جبران شود.