رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر مهم برای خریداران ارز: بازار متشکل روز جمعه باز است

خبر مهم برای خریداران ارز: بازار متشکل روز جمعه باز است با توجه به روند افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی در صرافی‌های مجاز، امروز جمعه نیز بازار متشکل ارزی و صرافی‌های زیرمجموعه آن باز هستند بر اساس بخشنامه‌ای که امروز بانک مرکزی صادر کرد، صرافی‌ها مجاز به خرید […]

خبر مهم برای خریداران ارز: بازار متشکل روز جمعه باز است

با توجه به روند افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی در صرافی‌های مجاز، امروز جمعه نیز بازار متشکل ارزی و صرافی‌های زیرمجموعه آن باز هستند

بر اساس بخشنامه‌ای که امروز بانک مرکزی صادر کرد، صرافی‌ها مجاز به خرید توافقی ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ شدند /خبرآنلاین