رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسید

رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسید بانک مرکزی: رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید که تحقق این رقم در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال‌۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسید

بانک مرکزی:

رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید که تحقق این رقم در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال‌۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.