رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه گرگان: بچه مسلمان نباید فریب شعار «رضا شاه روحت شاد» را بخورد

امام جمعه گرگان: بچه مسلمان نباید فریب شعار «رضا شاه روحت شاد» را بخورد قربانعلی برقرار امام جمعه موقت گرگان: امروز باید اندیشید که حکومت جمهوری اسلامی چه سرمایه های گران‌قدری دارد متأسفانه همه ما دیدیم که عده‌ای جمع شدند و در این مملکت شعار «رضا شاه روحت شاد» سر دادند، آیا آنقدر عقب مانده […]

امام جمعه گرگان: بچه مسلمان نباید فریب شعار «رضا شاه روحت شاد» را بخورد

قربانعلی برقرار امام جمعه موقت گرگان: امروز باید اندیشید که حکومت جمهوری اسلامی چه سرمایه های گران‌قدری دارد

متأسفانه همه ما دیدیم که عده‌ای جمع شدند و در این مملکت شعار «رضا شاه روحت شاد» سر دادند، آیا آنقدر عقب مانده شدیم که ندانیم رضاشاه در این مملکت چه کرده و آیا یک بچه مسلمان باید فریب این شعارها را بخورد؟

رژیم پهلوی وطن فروشی کرد و به جایی آنکه با دشمنان بجنگند با “میرزا کوچک خان جنگلی” می جنگید /دیده‌بان ایران