رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزییات تخلیه یکی از ساختمان‌های بیمارستان حضرت رسول

جزییات تخلیه یکی از ساختمان‌های بیمارستان حضرت رسول / انتقال بیمارستان فیروزآبادی تا ۲ ماه آتی دکتر نادر توکلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران: ساختمان شماره ۳ بیمارستان حضرت رسول (ص) اخطار بحرانی دارد، این موضوع سبب شده تخلیه این ساختمان در دستور کار قرار گیرد. عملیات تخلیه ظرف یک ماه برنامه‌ریزی شده و […]

جزییات تخلیه یکی از ساختمان‌های بیمارستان حضرت رسول / انتقال بیمارستان فیروزآبادی تا ۲ ماه آتی

دکتر نادر توکلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران:
ساختمان شماره ۳ بیمارستان حضرت رسول (ص) اخطار بحرانی دارد، این موضوع سبب شده تخلیه این ساختمان در دستور کار قرار گیرد. عملیات تخلیه ظرف یک ماه برنامه‌ریزی شده و ظرف سه ماه انجام می‌شود؛ بنابراین فعلا عملیات تخلیه آغاز نشده است.

برنامه بلند مدت بیمارستان حضرت رسول(ص)،‌ بیمارستان جایگزین است.

اکثر مراکز درمانی ما فرسوده هستند و این امری است که سبب می‌شود لازم باشد در گذر زمان به فکر بیمارستان جایگزین،‌ بازسازی و نوسازی باشیم.

در این رابطه جایگزین بیمارستان فیروزآبادی نیز دیده شده است و در حال انتقال آن طی دو ماه آینده به بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی جدیدی هستیم که ساخته و تجهیز شده است.