رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نجات جان ۲۰ میلیون نفر در اولین سال تزریق واکسن کرونا

نجات جان ۲۰ میلیون نفر در اولین سال تزریق واکسن کرونا نتایج یک مطالعه نشان می دهد تزریق واکسن کووید-۱۹ جان ۲۰ میلیون نفر را در سال نخست آغاز واکسیناسیون نجات داد.

نجات جان ۲۰ میلیون نفر در اولین سال تزریق واکسن کرونا

نتایج یک مطالعه نشان می دهد تزریق واکسن کووید-۱۹ جان ۲۰ میلیون نفر را در سال نخست آغاز واکسیناسیون نجات داد.