رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تهدید زنان سینماگر برای حضور در جلسه معاونت امور زنان

تهدید زنان سینماگر برای حضور در جلسه معاونت امور زنان/ شکایتی از “آزار جنسی” به دست ما نرسید انسیه خزعلی،معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری: به طور عام از زنان سینماگر معترض به خشونت در این عرصه و به طور خاص از دست اندرکاران این جریان دعوت کردیم تا به نشست معاونت آمده و […]

تهدید زنان سینماگر برای حضور در جلسه معاونت امور زنان/ شکایتی از “آزار جنسی” به دست ما نرسید

انسیه خزعلی،معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:

به طور عام از زنان سینماگر معترض به خشونت در این عرصه و به طور خاص از دست اندرکاران این جریان دعوت کردیم تا به نشست معاونت آمده و مسائل خود را مطرح کنند. برخی از زنان سینماگر معترض به خشونت در این عرصه حاضر شدند و برخی دیگر در نشست حاضر نشدند چراکه ظاهرا این افراد را برای حضور در نشست‌ تهدید کرده بودند.

شاید آنها که این زنان را تهدید کرده بودند اهداف دیگری به غیر از امنیت مد نظر داشتند. کسانی که اهداف سیاسی دنبال می‌کنند برخی از این زنان سینماگر را تهدید کرده بودند، شاید نمی‌خواستند مشکل حل شود بلکه می‌خواستند به اهداف دیگری منجر شود. کسانی از این مساله و آب گل‌ آلود، ماهی می‌گیرند.