رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فارابی، فصل مشترک همکاری علمی و فرهنگی ایران و قزاقستان

فارابی، فصل مشترک همکاری علمی و فرهنگی ایران و قزاقستان پیرو تاکیدات رهبرانقلاب در توجه به موضوع فارابی، سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی با هدف حمایت از دانشمندان عرصه علوم انسانی و اسلامی ۱۴ تیرماه برگزار می شود

فارابی، فصل مشترک همکاری علمی و فرهنگی ایران و قزاقستان

پیرو تاکیدات رهبرانقلاب در توجه به موضوع فارابی، سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی با هدف حمایت از دانشمندان عرصه علوم انسانی و اسلامی ۱۴ تیرماه برگزار می شود