رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عجیب‌ترین بدهکار بانک پارسیان/ یک نفر با ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات

عجیب‌ترین بدهکار بانک پارسیان/ یک نفر با ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، ۲۷ شخص حقیقی و حقوقی (ذینفع واحد) درمجموع ۵۵ هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان تسهیلات از بانک پارسیان دریافت کرده‌اند که در میان آنها، گروه محمد رستمی صفا با ۱۱ هزار و ۹۳ میلیارد […]

عجیب‌ترین بدهکار بانک پارسیان/ یک نفر با ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، ۲۷ شخص حقیقی و حقوقی (ذینفع واحد) درمجموع ۵۵ هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان تسهیلات از بانک پارسیان دریافت کرده‌اند که در میان آنها، گروه محمد رستمی صفا با ۱۱ هزار و ۹۳ میلیارد تومان تسهیلات کلان، در رتبه اول قرار دارد.

گروه محمدسعید محمدالقیلی با ۵.۵ هزار میلیارد تومان دوم و گروه توسعه اقتصادی تدبیر با ۴.۴ هزار میلیارد تومان سوم است.

شرکت ملی گاز با ۳.۹ هزار میلیارد تومان چهارم، فرهاد صفری با ۲ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان پنجم، گروه آوند کالای نیاکان با ۲.۵ میلیارد تومان ششم و ایران‌خودرو دیزل با ۲.۳ هزار میلیارد تومان هفتم است.