رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود پلیس به امنیت ساخت

ورود پلیس به امنیت ساخت رییس پلیس پیشگیری فراجا: هر مرجع صدور پروانه باید پیوست‌های حفاظتی و انتظامی را رعایت کند. اگر رعایت نکنند مراجع صدور پروانه حق ندارند به آنها پایان کار بدهند. قطعا این موارد در کاهش آمار سرقت و اقدامات مجرمانه دیگر موثر خواهد بود.

ورود پلیس به امنیت ساخت

رییس پلیس پیشگیری فراجا:

هر مرجع صدور پروانه باید پیوست‌های حفاظتی و انتظامی را رعایت کند.

اگر رعایت نکنند مراجع صدور پروانه حق ندارند به آنها پایان کار بدهند.

قطعا این موارد در کاهش آمار سرقت و اقدامات مجرمانه دیگر موثر خواهد بود.