رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳۵۷ شهر کشور در وضعیت آبی

۳۵۷ شهر کشور در وضعیت آبی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، همانند هفته های گذشته، هیچ یک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند. تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۰۶ به ۹۱ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۴۳ […]

۳۵۷ شهر کشور در وضعیت آبی

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، همانند هفته های گذشته، هیچ یک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۰۶ به ۹۱ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۴۳ به ۳۵۷ شهر افزایش یافت.

قرمز: ۰ شهر

نارنجی: ۰ شهر
زرد: ۹۱ شهر
آبی: ۳۵۷ شهر