رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چهار تا ۳۵ میلیون تومان شهریه «ثابت» امسال مدارس غیردولتی

چهار تا ۳۵ میلیون تومان شهریه «ثابت» امسال مدارس غیردولتی رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش: کمترین شهریه مصوب ثابت چهار میلیون تومان و بیشترین شهریه ۳۵ میلیون تومان خواهد بود. هزینه‌هایی چون ایاب و ذهاب، تغذیه و لباس فرم جزو شهریه ثابت مدارس نیست.

چهار تا ۳۵ میلیون تومان شهریه «ثابت» امسال مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش:

کمترین شهریه مصوب ثابت چهار میلیون تومان و بیشترین شهریه ۳۵ میلیون تومان خواهد بود.

هزینه‌هایی چون ایاب و ذهاب، تغذیه و لباس فرم جزو شهریه ثابت مدارس نیست.