رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار حسن مشروعی‌فر، فرمانده سپاه حفاظت ولی‌امر شد

سردار حسن مشروعی‌فر، فرمانده سپاه حفاظت ولی‌امر شد سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه: سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن مشروعی فرد با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت فرمانده سپاه حفاظت ولی امر منصوب شد.

سردار حسن مشروعی‌فر، فرمانده سپاه حفاظت ولی‌امر شد

سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه:
سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن مشروعی فرد با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت فرمانده سپاه حفاظت ولی امر منصوب شد.