رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اوکراین: برای عضویت در ناتو گامی برنمی‌داریم

اوکراین: برای عضویت در ناتو گامی برنمی‌داریم ایگور ژوکووا، معاون رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که کی‌یف قصد تلاش برای پیوستن به ناتو را ندارد؛ چرا که مواضع برخی کشورها در این ائتلاف نظامی نشان داده چنین تلاش‌هایی “بیهوده” است

اوکراین: برای عضویت در ناتو گامی برنمی‌داریم

ایگور ژوکووا، معاون رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که کی‌یف قصد تلاش برای پیوستن به ناتو را ندارد؛ چرا که مواضع برخی کشورها در این ائتلاف نظامی نشان داده چنین تلاش‌هایی “بیهوده” است